Zwroty i reklamacje

Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Prawo odstąpienia od umowy  


Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.  

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub,  w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy lub, w którym weszli  Państwo w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.  

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas Perfekt Market Maciej Borkowski, ul. Augustowska  12, 10-683  Olsztyn,  e-mail:  [email protected]  o  swojej  decyzji  o odstąpieniu  od  niniejszej umowy  w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres: [email protected]).  

Mogą  Państwo  skorzystać  z  wzoru  formularza  odstąpienia  od umowy (dostępnego  na  naszej stronie internetowej www.perfektmarket.com.pl dział Reklamacje), jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz  odstąpienia  od  umowy  lub  jakiekolwiek inne jednoznaczne  oświadczenie  drogą elektroniczną  na  nasz  adres poczty  e-mail:  [email protected].  Jeżeli  skorzystają Państwo  z  tej  możliwości, prześlemy  Państwu  niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).  

Aby  zachować  termin  do  odstąpienia  od  umowy,  wystarczy,  aby wysłali  Państwo  informację  dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.  

Skutki odstąpienia od umowy  
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.  

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres. Perfekt Market Maciej Borkowski, ul. Augustowska 12, 10-683 Olsztyn, niezwłocznie, a  w każdym razie  nie  później niż 14 dni od  dnia, w którym poinformowali  nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.  
  
Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.  

Poniżej do pobrania oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość:

Pobierz oświadczenie


 

Reklamacje

1. Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

1.1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

1.2. Gdy zakupiony przez Klienta towar jest niezgodny z umową lub posiada wady należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę oraz w razie potrzeby dostarczyć reklamowany towar na adres wskazany Klientowi jako adres do reklamacji.

1.3. Zaleca się złożenie reklamacji pisemnie lub za pomocą wiadomości e-mail na adres [email protected]. W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu rozpatrzenia reklamacji zaleca się przesłanie wraz z reklamacją wszelkich dodatkowych informacji takich jak takich jak numer zamówienia, data sprzedaży etc.

1.3.1 Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.

1.3.2. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres lub w inny wskazany przez Klienta sposób.

1.3.3. Sprzedawca informuje, że w przypadku Produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany Produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.4. W celu ułatwienia procedury reklamacji towaru Konsument może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

2. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną poprzez Sklep internetowy:

2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu internetowego należy składać na adres mailowy [email protected] bądź listownie na adres sklepu:

Perfekt Market

ul. Augustowska 12, 10-683 Olsztyn

2.2. W celu ułatwienia i przyśpieszenia rozpatrzenia reklamacji zaleca się podanie w wiadomości określonej w pkt. 1 takich informacji jak adres e-mail, rodzaju, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.

2.3. Rozpatrzenie reklamacji związanej z świadczeniem usług drogą elektroniczną następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni roboczych.

2.4. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Klienta lub w inny podany przez Klienta sposób.

 

Formularz reklamacyjny

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl